کمترین: 
927
بیشترین: 
927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 927 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":927}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398