کمترین: 
4296.7
بیشترین: 
4296.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4296.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":4296.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398