کمترین: 
3845.2
بیشترین: 
3845.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3845.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":3845.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398