کمترین: 
2.93
بیشترین: 
2.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.94 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:20","price":2.94},{"date":"1396/05/07 02:00","price":2.93}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399