پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
506700
بیشترین: 
510300
قیمت آبشده بنکداری در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 510300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":506900},{"date":"1396/05/07 12:20","price":506800},{"date":"1396/05/07 12:40","price":506700},{"date":"1396/05/07 11:10","price":507700},{"date":"1396/05/07 11:20","price":507800},{"date":"1396/05/07 11:30","price":507500},{"date":"1396/05/07 11:40","price":507600},{"date":"1396/05/07 12:00","price":508700},{"date":"1396/05/07 12:10","price":508100},{"date":"1396/05/07 12:20","price":507900},{"date":"1396/05/07 12:40","price":508200},{"date":"1396/05/07 12:50","price":507600},{"date":"1396/05/07 01:20","price":508200},{"date":"1396/05/07 01:30","price":509100},{"date":"1396/05/07 01:40","price":509700},{"date":"1396/05/07 01:50","price":510100},{"date":"1396/05/07 02:00","price":509400},{"date":"1396/05/07 02:10","price":509500},{"date":"1396/05/07 02:20","price":509100},{"date":"1396/05/07 02:30","price":509500},{"date":"1396/05/07 02:40","price":509800},{"date":"1396/05/07 02:50","price":509200},{"date":"1396/05/07 03:00","price":509100},{"date":"1396/05/07 03:10","price":509300},{"date":"1396/05/07 03:20","price":509600},{"date":"1396/05/07 03:30","price":509400},{"date":"1396/05/07 03:40","price":508300},{"date":"1396/05/07 03:50","price":509500},{"date":"1396/05/07 04:00","price":509800},{"date":"1396/05/07 04:10","price":510000},{"date":"1396/05/07 04:20","price":509900},{"date":"1396/05/07 04:40","price":510100},{"date":"1396/05/07 04:50","price":510000},{"date":"1396/05/07 05:00","price":509900},{"date":"1396/05/07 05:30","price":509600},{"date":"1396/05/07 05:50","price":509400},{"date":"1396/05/07 06:30","price":509500},{"date":"1396/05/07 06:50","price":509600},{"date":"1396/05/07 07:00","price":509500},{"date":"1396/05/07 07:20","price":509600},{"date":"1396/05/07 08:20","price":509700},{"date":"1396/05/07 08:40","price":509800},{"date":"1396/05/07 08:50","price":509700},{"date":"1396/05/07 09:20","price":509800},{"date":"1396/05/07 09:40","price":509900},{"date":"1396/05/07 09:50","price":510000},{"date":"1396/05/07 10:00","price":510100},{"date":"1396/05/07 10:10","price":510000},{"date":"1396/05/07 10:20","price":510200},{"date":"1396/05/07 10:30","price":510100},{"date":"1396/05/07 11:10","price":510200},{"date":"1396/05/07 11:20","price":510300},{"date":"1396/05/07 11:40","price":510200},{"date":"1396/05/07 11:50","price":510300}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398