کمترین: 
1.68
بیشترین: 
1.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.68 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":1.68}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398