کمترین: 
1270
بیشترین: 
1270.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1270.10 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":1270.50},{"date":"1396/05/07 12:10","price":1270.20},{"date":"1396/05/07 12:20","price":1270.00},{"date":"1396/05/07 12:40","price":1270.30},{"date":"1396/05/07 12:50","price":1270.00},{"date":"1396/05/07 01:00","price":1270.30},{"date":"1396/05/07 01:10","price":1270.40},{"date":"1396/05/07 01:30","price":1270.00},{"date":"1396/05/07 01:40","price":1270.10}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398