کمترین: 
1.64
بیشترین: 
1.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در تاریخ 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.64 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:20","price":1.64},{"date":"1396/05/06 01:00","price":1.65},{"date":"1396/05/06 02:00","price":1.64},{"date":"1396/05/06 03:00","price":1.65},{"date":"1396/05/06 06:20","price":1.66},{"date":"1396/05/06 08:00","price":1.67},{"date":"1396/05/06 08:20","price":1.66},{"date":"1396/05/06 09:20","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398