پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
503600
بیشترین: 
507100
قیمت آبشده بنکداری در امروز 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 507100 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:20","price":503700},{"date":"1396/05/06 12:40","price":503600},{"date":"1396/05/06 11:10","price":503900},{"date":"1396/05/06 11:20","price":503700},{"date":"1396/05/06 11:40","price":503800},{"date":"1396/05/06 12:30","price":503900},{"date":"1396/05/06 02:00","price":503800},{"date":"1396/05/06 02:10","price":504000},{"date":"1396/05/06 02:20","price":503900},{"date":"1396/05/06 02:40","price":503800},{"date":"1396/05/06 03:30","price":503900},{"date":"1396/05/06 03:50","price":503800},{"date":"1396/05/06 04:30","price":503900},{"date":"1396/05/06 04:40","price":504000},{"date":"1396/05/06 04:50","price":504100},{"date":"1396/05/06 05:00","price":504300},{"date":"1396/05/06 05:10","price":505000},{"date":"1396/05/06 05:20","price":504500},{"date":"1396/05/06 05:40","price":504300},{"date":"1396/05/06 05:50","price":504200},{"date":"1396/05/06 06:00","price":504500},{"date":"1396/05/06 06:20","price":504700},{"date":"1396/05/06 06:30","price":505000},{"date":"1396/05/06 06:50","price":505100},{"date":"1396/05/06 07:00","price":505000},{"date":"1396/05/06 07:10","price":504900},{"date":"1396/05/06 07:30","price":505200},{"date":"1396/05/06 07:40","price":505100},{"date":"1396/05/06 07:50","price":505300},{"date":"1396/05/06 08:00","price":505900},{"date":"1396/05/06 08:10","price":506100},{"date":"1396/05/06 08:20","price":505900},{"date":"1396/05/06 08:30","price":506000},{"date":"1396/05/06 08:40","price":506500},{"date":"1396/05/06 08:50","price":506600},{"date":"1396/05/06 09:00","price":506700},{"date":"1396/05/06 09:10","price":506800},{"date":"1396/05/06 09:20","price":506700},{"date":"1396/05/06 09:30","price":506500},{"date":"1396/05/06 09:40","price":506300},{"date":"1396/05/06 10:00","price":506500},{"date":"1396/05/06 10:10","price":506400},{"date":"1396/05/06 10:20","price":506300},{"date":"1396/05/06 10:30","price":506500},{"date":"1396/05/06 10:50","price":506400},{"date":"1396/05/06 11:00","price":506500},{"date":"1396/05/06 11:10","price":506800},{"date":"1396/05/06 11:20","price":507100},{"date":"1396/05/06 11:30","price":507000},{"date":"1396/05/06 11:40","price":507100}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398