پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
505750
بیشترین: 
509200
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 509150 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:20","price":505800},{"date":"1396/05/06 12:40","price":505750},{"date":"1396/05/06 11:10","price":505900},{"date":"1396/05/06 11:20","price":505750},{"date":"1396/05/06 11:40","price":505900},{"date":"1396/05/06 11:50","price":505800},{"date":"1396/05/06 12:00","price":505850},{"date":"1396/05/06 12:30","price":505950},{"date":"1396/05/06 01:00","price":506000},{"date":"1396/05/06 01:10","price":505950},{"date":"1396/05/06 02:00","price":505900},{"date":"1396/05/06 02:10","price":506050},{"date":"1396/05/06 02:20","price":505950},{"date":"1396/05/06 02:40","price":505850},{"date":"1396/05/06 03:30","price":505950},{"date":"1396/05/06 03:50","price":505850},{"date":"1396/05/06 04:30","price":505950},{"date":"1396/05/06 04:40","price":506050},{"date":"1396/05/06 04:50","price":506150},{"date":"1396/05/06 05:00","price":506300},{"date":"1396/05/06 05:10","price":507050},{"date":"1396/05/06 05:20","price":506550},{"date":"1396/05/06 05:30","price":506500},{"date":"1396/05/06 05:40","price":506350},{"date":"1396/05/06 05:50","price":506250},{"date":"1396/05/06 06:00","price":506550},{"date":"1396/05/06 06:20","price":506800},{"date":"1396/05/06 06:30","price":507050},{"date":"1396/05/06 06:40","price":507000},{"date":"1396/05/06 06:50","price":507150},{"date":"1396/05/06 07:00","price":507000},{"date":"1396/05/06 07:20","price":506950},{"date":"1396/05/06 07:30","price":507300},{"date":"1396/05/06 07:40","price":507200},{"date":"1396/05/06 07:50","price":507300},{"date":"1396/05/06 08:00","price":508000},{"date":"1396/05/06 08:10","price":508100},{"date":"1396/05/06 08:20","price":508000},{"date":"1396/05/06 08:30","price":508050},{"date":"1396/05/06 08:40","price":508400},{"date":"1396/05/06 08:50","price":508450},{"date":"1396/05/06 09:00","price":508500},{"date":"1396/05/06 09:10","price":508900},{"date":"1396/05/06 09:20","price":508700},{"date":"1396/05/06 09:30","price":508550},{"date":"1396/05/06 09:40","price":508350},{"date":"1396/05/06 10:00","price":508550},{"date":"1396/05/06 10:10","price":508500},{"date":"1396/05/06 10:20","price":508400},{"date":"1396/05/06 10:30","price":508550},{"date":"1396/05/06 10:40","price":508500},{"date":"1396/05/06 10:50","price":508450},{"date":"1396/05/06 11:00","price":508550},{"date":"1396/05/06 11:10","price":508850},{"date":"1396/05/06 11:20","price":509150},{"date":"1396/05/06 11:30","price":509100},{"date":"1396/05/06 11:40","price":509200},{"date":"1396/05/06 11:50","price":509150}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398