پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1258.2
بیشترین: 
1270.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1270.60 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:00","price":1261.80},{"date":"1396/05/06 12:10","price":1261.30},{"date":"1396/05/06 12:20","price":1261.40},{"date":"1396/05/06 12:30","price":1260.70},{"date":"1396/05/06 12:40","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 12:50","price":1260.30},{"date":"1396/05/06 01:00","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 01:10","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 01:20","price":1258.80},{"date":"1396/05/06 01:30","price":1259.00},{"date":"1396/05/06 01:40","price":1259.60},{"date":"1396/05/06 02:40","price":1259.90},{"date":"1396/05/06 02:50","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 03:09","price":1260.50},{"date":"1396/05/06 03:10","price":1260.20},{"date":"1396/05/06 03:20","price":1260.70},{"date":"1396/05/06 03:30","price":1260.20},{"date":"1396/05/06 03:40","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 03:50","price":1259.70},{"date":"1396/05/06 04:10","price":1259.90},{"date":"1396/05/06 04:20","price":1259.40},{"date":"1396/05/06 04:30","price":1260.40},{"date":"1396/05/06 04:40","price":1260.50},{"date":"1396/05/06 04:50","price":1260.70},{"date":"1396/05/06 05:00","price":1260.30},{"date":"1396/05/06 05:10","price":1261.00},{"date":"1396/05/06 05:20","price":1260.50},{"date":"1396/05/06 05:30","price":1260.70},{"date":"1396/05/06 05:40","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 05:50","price":1259.90},{"date":"1396/05/06 06:00","price":1259.60},{"date":"1396/05/06 06:10","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 06:20","price":1259.40},{"date":"1396/05/06 06:30","price":1259.50},{"date":"1396/05/06 06:40","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 06:50","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 07:00","price":1259.70},{"date":"1396/05/06 07:10","price":1259.90},{"date":"1396/05/06 07:20","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 07:30","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 07:40","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 07:50","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 08:00","price":1259.10},{"date":"1396/05/06 08:10","price":1259.00},{"date":"1396/05/06 08:20","price":1258.90},{"date":"1396/05/06 08:30","price":1258.60},{"date":"1396/05/06 08:40","price":1258.20},{"date":"1396/05/06 08:50","price":1258.60},{"date":"1396/05/06 09:00","price":1258.50},{"date":"1396/05/06 09:20","price":1258.60},{"date":"1396/05/06 09:40","price":1258.50},{"date":"1396/05/06 09:50","price":1258.60},{"date":"1396/05/06 10:00","price":1259.10},{"date":"1396/05/06 10:10","price":1259.20},{"date":"1396/05/06 10:20","price":1259.60},{"date":"1396/05/06 10:30","price":1259.90},{"date":"1396/05/06 10:40","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 10:50","price":1260.20},{"date":"1396/05/06 11:00","price":1259.70},{"date":"1396/05/06 11:10","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 11:20","price":1259.30},{"date":"1396/05/06 11:30","price":1259.10},{"date":"1396/05/06 11:40","price":1260.30},{"date":"1396/05/06 11:50","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 12:00","price":1259.50},{"date":"1396/05/06 12:10","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 12:20","price":1260.30},{"date":"1396/05/06 12:30","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 12:40","price":1260.70},{"date":"1396/05/06 12:50","price":1259.50},{"date":"1396/05/06 01:00","price":1260.40},{"date":"1396/05/06 01:10","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 01:20","price":1259.90},{"date":"1396/05/06 01:30","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 01:40","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 01:50","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 02:00","price":1260.60},{"date":"1396/05/06 02:10","price":1260.50},{"date":"1396/05/06 02:20","price":1260.10},{"date":"1396/05/06 02:30","price":1260.00},{"date":"1396/05/06 02:40","price":1259.10},{"date":"1396/05/06 02:50","price":1259.70},{"date":"1396/05/06 03:10","price":1259.30},{"date":"1396/05/06 03:20","price":1259.00},{"date":"1396/05/06 03:30","price":1259.40},{"date":"1396/05/06 03:40","price":1259.50},{"date":"1396/05/06 03:50","price":1259.20},{"date":"1396/05/06 04:00","price":1259.30},{"date":"1396/05/06 04:10","price":1259.10},{"date":"1396/05/06 04:20","price":1259.50},{"date":"1396/05/06 04:30","price":1259.80},{"date":"1396/05/06 04:40","price":1260.40},{"date":"1396/05/06 04:50","price":1261.00},{"date":"1396/05/06 05:00","price":1262.10},{"date":"1396/05/06 05:10","price":1267.20},{"date":"1396/05/06 05:20","price":1265.50},{"date":"1396/05/06 05:30","price":1264.60},{"date":"1396/05/06 05:40","price":1264.20},{"date":"1396/05/06 05:50","price":1263.70},{"date":"1396/05/06 06:00","price":1264.80},{"date":"1396/05/06 06:10","price":1264.70},{"date":"1396/05/06 06:20","price":1265.50},{"date":"1396/05/06 06:30","price":1266.10},{"date":"1396/05/06 06:40","price":1265.90},{"date":"1396/05/06 06:50","price":1266.40},{"date":"1396/05/06 07:00","price":1266.90},{"date":"1396/05/06 07:10","price":1266.70},{"date":"1396/05/06 07:20","price":1266.80},{"date":"1396/05/06 07:30","price":1267.40},{"date":"1396/05/06 07:40","price":1267.60},{"date":"1396/05/06 07:50","price":1268.60},{"date":"1396/05/06 08:00","price":1270.80},{"date":"1396/05/06 08:10","price":1270.40},{"date":"1396/05/06 08:20","price":1269.80},{"date":"1396/05/06 08:30","price":1269.30},{"date":"1396/05/06 08:40","price":1270.20},{"date":"1396/05/06 08:50","price":1269.10},{"date":"1396/05/06 09:00","price":1269.80},{"date":"1396/05/06 09:10","price":1269.70},{"date":"1396/05/06 09:50","price":1269.80},{"date":"1396/05/06 10:00","price":1270.10},{"date":"1396/05/06 10:10","price":1269.80},{"date":"1396/05/06 10:20","price":1269.70},{"date":"1396/05/06 10:30","price":1269.50},{"date":"1396/05/06 10:50","price":1269.40},{"date":"1396/05/06 11:00","price":1269.50},{"date":"1396/05/06 11:10","price":1269.70},{"date":"1396/05/06 11:20","price":1270.20},{"date":"1396/05/06 11:30","price":1270.50},{"date":"1396/05/06 11:50","price":1270.60}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398