کمترین: 
576
بیشترین: 
577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 576 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 05:30","price":577},{"date":"1396/05/05 05:45","price":576}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398