قیمت ریال عمان در تاریخ 5 مرداد 1396

کمترین: 
9850
بیشترین: 
9850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9850 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":9850}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397