کمترین: 
246000
بیشترین: 
246000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 246000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:30","price":246000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398