کمترین: 
369500
بیشترین: 
371500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 371500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:30","price":369500},{"date":"1396/05/05 12:30","price":370500},{"date":"1396/05/05 12:50","price":371500}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398