قیمت نیم سکه در تاریخ 5 مرداد 1396

کمترین: 
624500
بیشترین: 
626500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 626500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:20","price":624500},{"date":"1396/05/05 11:30","price":626500}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397