کمترین: 
914
بیشترین: 
917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 916 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 11:00","price":914},{"date":"1396/05/05 11:15","price":917},{"date":"1396/05/05 11:30","price":916}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398