کمترین: 
1670
بیشترین: 
1670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1670 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:45","price":1670}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398