کمترین: 
2280
بیشترین: 
2300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:45","price":2280},{"date":"1396/05/05 11:45","price":2300}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398