کمترین: 
474
بیشترین: 
478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 477 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":474},{"date":"1396/05/05 10:45","price":475},{"date":"1396/05/05 11:15","price":477},{"date":"1396/05/05 05:30","price":478},{"date":"1396/05/05 05:45","price":477}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398