کمترین: 
591
بیشترین: 
596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 595 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":591},{"date":"1396/05/05 10:45","price":594},{"date":"1396/05/05 12:00","price":595},{"date":"1396/05/05 05:30","price":596},{"date":"1396/05/05 05:45","price":595}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398