کمترین: 
463
بیشترین: 
464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 463 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":463},{"date":"1396/05/05 05:30","price":464},{"date":"1396/05/05 05:45","price":463}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398