کمترین: 
3016
بیشترین: 
3040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3035 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":3016},{"date":"1396/05/05 10:30","price":3025},{"date":"1396/05/05 10:45","price":3028},{"date":"1396/05/05 11:15","price":3039},{"date":"1396/05/05 12:15","price":3037},{"date":"1396/05/05 12:30","price":3040},{"date":"1396/05/05 12:45","price":3036},{"date":"1396/05/05 01:00","price":3035},{"date":"1396/05/05 05:30","price":3039},{"date":"1396/05/05 05:45","price":3035}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398