کمترین: 
3151
بیشترین: 
3180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3167 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":3151},{"date":"1396/05/05 10:30","price":3177},{"date":"1396/05/05 11:15","price":3179},{"date":"1396/05/05 12:00","price":3180},{"date":"1396/05/05 12:15","price":3178},{"date":"1396/05/05 12:30","price":3173},{"date":"1396/05/05 12:45","price":3171},{"date":"1396/05/05 01:00","price":3169},{"date":"1396/05/05 01:30","price":3167},{"date":"1396/05/05 05:30","price":3166},{"date":"1396/05/05 05:45","price":3167}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399