کمترین: 
1040
بیشترین: 
1042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1040 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":1042},{"date":"1396/05/05 12:15","price":1041},{"date":"1396/05/05 12:45","price":1040},{"date":"1396/05/05 05:30","price":1041},{"date":"1396/05/05 05:45","price":1040}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398