کمترین: 
3801
بیشترین: 
3804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3801 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:15","price":3802},{"date":"1396/05/05 11:00","price":3803},{"date":"1396/05/05 11:45","price":3804},{"date":"1396/05/05 12:15","price":3803},{"date":"1396/05/05 12:30","price":3802},{"date":"1396/05/05 12:45","price":3801}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398