پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
116033
بیشترین: 
116495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 116149 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:10","price":116091},{"date":"1396/05/05 11:30","price":116114},{"date":"1396/05/05 11:40","price":116183},{"date":"1396/05/05 11:50","price":116172},{"date":"1396/05/05 12:00","price":116068},{"date":"1396/05/05 12:20","price":116056},{"date":"1396/05/05 12:30","price":116206},{"date":"1396/05/05 12:40","price":116218},{"date":"1396/05/05 12:50","price":116206},{"date":"1396/05/05 01:10","price":116264},{"date":"1396/05/05 01:20","price":116333},{"date":"1396/05/05 01:30","price":116379},{"date":"1396/05/05 01:40","price":116460},{"date":"1396/05/05 02:00","price":116495},{"date":"1396/05/05 02:10","price":116437},{"date":"1396/05/05 02:20","price":116426},{"date":"1396/05/05 02:40","price":116333},{"date":"1396/05/05 03:10","price":116356},{"date":"1396/05/05 03:20","price":116368},{"date":"1396/05/05 03:30","price":116403},{"date":"1396/05/05 03:40","price":116356},{"date":"1396/05/05 03:50","price":116414},{"date":"1396/05/05 04:00","price":116403},{"date":"1396/05/05 04:05","price":116379},{"date":"1396/05/05 04:20","price":116287},{"date":"1396/05/05 04:30","price":116310},{"date":"1396/05/05 04:40","price":116299},{"date":"1396/05/05 04:50","price":116310},{"date":"1396/05/05 05:00","price":116333},{"date":"1396/05/05 05:20","price":116310},{"date":"1396/05/05 05:30","price":116322},{"date":"1396/05/05 05:40","price":116276},{"date":"1396/05/05 05:50","price":116172},{"date":"1396/05/05 06:00","price":116241},{"date":"1396/05/05 06:10","price":116218},{"date":"1396/05/05 06:30","price":116241},{"date":"1396/05/05 06:50","price":116229},{"date":"1396/05/05 07:00","price":116241},{"date":"1396/05/05 07:10","price":116160},{"date":"1396/05/05 07:20","price":116126},{"date":"1396/05/05 07:30","price":116114},{"date":"1396/05/05 07:40","price":116195},{"date":"1396/05/05 07:50","price":116218},{"date":"1396/05/05 08:00","price":116195},{"date":"1396/05/05 08:10","price":116149},{"date":"1396/05/05 08:20","price":116126},{"date":"1396/05/05 08:30","price":116149},{"date":"1396/05/05 08:40","price":116137},{"date":"1396/05/05 08:50","price":116114},{"date":"1396/05/05 09:00","price":116033},{"date":"1396/05/05 09:10","price":116079},{"date":"1396/05/05 09:20","price":116172},{"date":"1396/05/05 09:30","price":116149}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398