پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
502600
بیشترین: 
504600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503100 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 10:10","price":502850},{"date":"1396/05/05 10:10","price":502850},{"date":"1396/05/05 11:20","price":502950},{"date":"1396/05/05 11:40","price":503250},{"date":"1396/05/05 11:40","price":503250},{"date":"1396/05/05 11:50","price":503200},{"date":"1396/05/05 11:50","price":503200},{"date":"1396/05/05 12:00","price":502750},{"date":"1396/05/05 12:20","price":502700},{"date":"1396/05/05 12:20","price":502700},{"date":"1396/05/05 12:30","price":503350},{"date":"1396/05/05 12:40","price":503400},{"date":"1396/05/05 12:50","price":503350},{"date":"1396/05/05 01:00","price":503250},{"date":"1396/05/05 01:10","price":503600},{"date":"1396/05/05 01:10","price":503600},{"date":"1396/05/05 01:20","price":503900},{"date":"1396/05/05 01:20","price":503900},{"date":"1396/05/05 01:30","price":504100},{"date":"1396/05/05 01:30","price":504100},{"date":"1396/05/05 01:40","price":504450},{"date":"1396/05/05 01:40","price":504450},{"date":"1396/05/05 02:00","price":504600},{"date":"1396/05/05 02:10","price":504350},{"date":"1396/05/05 02:10","price":504350},{"date":"1396/05/05 02:20","price":504300},{"date":"1396/05/05 02:20","price":504300},{"date":"1396/05/05 02:40","price":503900},{"date":"1396/05/05 02:40","price":503900},{"date":"1396/05/05 03:10","price":504000},{"date":"1396/05/05 03:10","price":504000},{"date":"1396/05/05 03:30","price":504200},{"date":"1396/05/05 03:30","price":504200},{"date":"1396/05/05 03:40","price":504000},{"date":"1396/05/05 03:40","price":504000},{"date":"1396/05/05 03:50","price":504250},{"date":"1396/05/05 04:00","price":504200},{"date":"1396/05/05 04:00","price":504200},{"date":"1396/05/05 04:05","price":504100},{"date":"1396/05/05 04:20","price":503700},{"date":"1396/05/05 04:20","price":503900},{"date":"1396/05/05 04:30","price":503800},{"date":"1396/05/05 04:30","price":503800},{"date":"1396/05/05 04:40","price":503750},{"date":"1396/05/05 04:40","price":503750},{"date":"1396/05/05 04:50","price":503800},{"date":"1396/05/05 04:50","price":503800},{"date":"1396/05/05 05:00","price":503900},{"date":"1396/05/05 05:00","price":503900},{"date":"1396/05/05 05:10","price":503700},{"date":"1396/05/05 05:20","price":503900},{"date":"1396/05/05 05:20","price":503800},{"date":"1396/05/05 05:30","price":503850},{"date":"1396/05/05 05:30","price":503850},{"date":"1396/05/05 05:40","price":503650},{"date":"1396/05/05 05:50","price":503200},{"date":"1396/05/05 05:50","price":503200},{"date":"1396/05/05 06:00","price":503500},{"date":"1396/05/05 06:00","price":503500},{"date":"1396/05/05 06:10","price":503400},{"date":"1396/05/05 06:10","price":503400},{"date":"1396/05/05 06:30","price":503500},{"date":"1396/05/05 06:30","price":503500},{"date":"1396/05/05 06:50","price":503450},{"date":"1396/05/05 06:50","price":503450},{"date":"1396/05/05 07:00","price":503500},{"date":"1396/05/05 07:00","price":503500},{"date":"1396/05/05 07:10","price":503150},{"date":"1396/05/05 07:10","price":503150},{"date":"1396/05/05 07:20","price":503000},{"date":"1396/05/05 07:20","price":503000},{"date":"1396/05/05 07:30","price":502950},{"date":"1396/05/05 07:30","price":502900},{"date":"1396/05/05 07:40","price":503300},{"date":"1396/05/05 07:40","price":503300},{"date":"1396/05/05 07:50","price":503400},{"date":"1396/05/05 07:50","price":503400},{"date":"1396/05/05 08:00","price":503300},{"date":"1396/05/05 08:10","price":503100},{"date":"1396/05/05 08:10","price":503100},{"date":"1396/05/05 08:20","price":503000},{"date":"1396/05/05 08:20","price":503000},{"date":"1396/05/05 08:30","price":503100},{"date":"1396/05/05 08:40","price":503050},{"date":"1396/05/05 08:40","price":503050},{"date":"1396/05/05 08:50","price":502950},{"date":"1396/05/05 08:50","price":502950},{"date":"1396/05/05 09:00","price":502600},{"date":"1396/05/05 09:10","price":502800},{"date":"1396/05/05 09:10","price":502800},{"date":"1396/05/05 09:20","price":503200},{"date":"1396/05/05 09:20","price":503200},{"date":"1396/05/05 09:30","price":503100},{"date":"1396/05/05 09:30","price":503100}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398