کمترین: 
683.4
بیشترین: 
683.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 683.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":683.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399