کمترین: 
1938.2
بیشترین: 
1938.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1938.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":1938.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399