قیمت روبل روسیه در تاریخ 5 مرداد 1396

کمترین: 
55
بیشترین: 
55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 55 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":55}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397