کمترین: 
9819.1
بیشترین: 
9819.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9819.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":9819.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399