کمترین: 
765.1
بیشترین: 
765.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 765.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":765.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399