کمترین: 
8673.1
بیشترین: 
8673.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8673.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":8673.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399