کمترین: 
281.4
بیشترین: 
281.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 281.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":281.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399