کمترین: 
8497.6
بیشترین: 
8497.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8497.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":8497.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399