کمترین: 
872.4
بیشترین: 
872.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 872.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":872.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399