کمترین: 
10816.2
بیشترین: 
10816.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10816.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":10816.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398