کمترین: 
516.7
بیشترین: 
516.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 516.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":516.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399