کمترین: 
400.9
بیشترین: 
400.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 400.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":400.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398