کمترین: 
47.9
بیشترین: 
47.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 47.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":47.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398