کمترین: 
3441.6
بیشترین: 
3441.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3441.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":3441.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398