کمترین: 
2949.9
بیشترین: 
2949.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2949.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":2949.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398