کمترین: 
927.4
بیشترین: 
927.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 927.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":927.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398