کمترین: 
890.8
بیشترین: 
890.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 890.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":890.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398