کمترین: 
4300
بیشترین: 
4300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":4300}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398