کمترین: 
3841.9
بیشترین: 
3841.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3841.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 09:59","price":3841.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398