پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
497887
بیشترین: 
502353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 499750 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":500923},{"date":"1396/05/05 12:10","price":500764},{"date":"1396/05/05 12:20","price":501082},{"date":"1396/05/05 12:30","price":500962},{"date":"1396/05/05 12:40","price":500843},{"date":"1396/05/05 01:00","price":500684},{"date":"1396/05/05 01:10","price":500605},{"date":"1396/05/05 01:20","price":500764},{"date":"1396/05/05 01:30","price":500883},{"date":"1396/05/05 01:40","price":500923},{"date":"1396/05/05 02:50","price":500486},{"date":"1396/05/05 03:00","price":501002},{"date":"1396/05/05 03:10","price":501082},{"date":"1396/05/05 03:30","price":501121},{"date":"1396/05/05 03:40","price":501002},{"date":"1396/05/05 03:50","price":501042},{"date":"1396/05/05 04:00","price":500962},{"date":"1396/05/05 04:10","price":501002},{"date":"1396/05/05 04:20","price":500605},{"date":"1396/05/05 04:30","price":500645},{"date":"1396/05/05 04:40","price":500843},{"date":"1396/05/05 04:50","price":501518},{"date":"1396/05/05 05:10","price":501399},{"date":"1396/05/05 05:20","price":501320},{"date":"1396/05/05 05:40","price":501598},{"date":"1396/05/05 05:50","price":501240},{"date":"1396/05/05 06:00","price":501280},{"date":"1396/05/05 06:10","price":501320},{"date":"1396/05/05 06:20","price":501479},{"date":"1396/05/05 06:30","price":501836},{"date":"1396/05/05 06:40","price":501797},{"date":"1396/05/05 06:50","price":501717},{"date":"1396/05/05 07:10","price":501677},{"date":"1396/05/05 07:20","price":501757},{"date":"1396/05/05 07:30","price":502035},{"date":"1396/05/05 07:40","price":502114},{"date":"1396/05/05 07:50","price":501995},{"date":"1396/05/05 08:00","price":502114},{"date":"1396/05/05 08:20","price":502353},{"date":"1396/05/05 08:30","price":502273},{"date":"1396/05/05 08:40","price":502035},{"date":"1396/05/05 08:50","price":502313},{"date":"1396/05/05 09:00","price":502273},{"date":"1396/05/05 09:10","price":502075},{"date":"1396/05/05 09:20","price":501955},{"date":"1396/05/05 09:30","price":501717},{"date":"1396/05/05 09:40","price":501757},{"date":"1396/05/05 09:50","price":501677},{"date":"1396/05/05 10:00","price":501757},{"date":"1396/05/05 10:10","price":502154},{"date":"1396/05/05 10:20","price":502233},{"date":"1396/05/05 10:30","price":502035},{"date":"1396/05/05 10:50","price":501518},{"date":"1396/05/05 11:10","price":501625},{"date":"1396/05/05 11:20","price":501228},{"date":"1396/05/05 11:30","price":501189},{"date":"1396/05/05 11:40","price":501070},{"date":"1396/05/05 11:50","price":500582},{"date":"1396/05/05 12:00","price":499949},{"date":"1396/05/05 12:10","price":500173},{"date":"1396/05/05 12:20","price":500068},{"date":"1396/05/05 12:30","price":500081},{"date":"1396/05/05 12:40","price":500120},{"date":"1396/05/05 12:50","price":499988},{"date":"1396/05/05 01:10","price":500173},{"date":"1396/05/05 01:20","price":500199},{"date":"1396/05/05 01:30","price":500609},{"date":"1396/05/05 01:40","price":500516},{"date":"1396/05/05 01:50","price":500530},{"date":"1396/05/05 02:00","price":500503},{"date":"1396/05/05 02:10","price":500331},{"date":"1396/05/05 02:20","price":500516},{"date":"1396/05/05 02:30","price":500292},{"date":"1396/05/05 02:40","price":500094},{"date":"1396/05/05 02:50","price":500028},{"date":"1396/05/05 03:00","price":500200},{"date":"1396/05/05 03:10","price":500437},{"date":"1396/05/05 03:20","price":500345},{"date":"1396/05/05 03:30","price":500318},{"date":"1396/05/05 03:40","price":500292},{"date":"1396/05/05 03:50","price":500754},{"date":"1396/05/05 04:00","price":500609},{"date":"1396/05/05 04:05","price":500371},{"date":"1396/05/05 04:20","price":499883},{"date":"1396/05/05 04:30","price":499777},{"date":"1396/05/05 04:40","price":499804},{"date":"1396/05/05 04:50","price":499883},{"date":"1396/05/05 05:00","price":500305},{"date":"1396/05/05 05:10","price":500503},{"date":"1396/05/05 05:20","price":500635},{"date":"1396/05/05 05:30","price":500516},{"date":"1396/05/05 05:40","price":500187},{"date":"1396/05/05 05:50","price":499830},{"date":"1396/05/05 06:00","price":500213},{"date":"1396/05/05 06:10","price":500200},{"date":"1396/05/05 06:20","price":499843},{"date":"1396/05/05 06:30","price":500186},{"date":"1396/05/05 06:40","price":499949},{"date":"1396/05/05 06:50","price":499922},{"date":"1396/05/05 07:00","price":499975},{"date":"1396/05/05 07:10","price":498957},{"date":"1396/05/05 07:20","price":498297},{"date":"1396/05/05 07:30","price":498389},{"date":"1396/05/05 07:40","price":498719},{"date":"1396/05/05 07:50","price":499235},{"date":"1396/05/05 08:00","price":498957},{"date":"1396/05/05 08:10","price":498759},{"date":"1396/05/05 08:20","price":498719},{"date":"1396/05/05 08:30","price":498785},{"date":"1396/05/05 08:40","price":498600},{"date":"1396/05/05 08:50","price":498323},{"date":"1396/05/05 09:00","price":497887},{"date":"1396/05/05 09:10","price":498244},{"date":"1396/05/05 09:20","price":498917},{"date":"1396/05/05 09:30","price":498957},{"date":"1396/05/05 09:40","price":498799},{"date":"1396/05/05 09:50","price":499036},{"date":"1396/05/05 10:00","price":499393},{"date":"1396/05/05 10:10","price":499552},{"date":"1396/05/05 10:20","price":499472},{"date":"1396/05/05 10:30","price":499433},{"date":"1396/05/05 10:40","price":499750},{"date":"1396/05/05 10:50","price":499393},{"date":"1396/05/05 11:00","price":499869},{"date":"1396/05/05 11:10","price":500067},{"date":"1396/05/05 11:20","price":500344},{"date":"1396/05/05 11:30","price":499988},{"date":"1396/05/05 11:40","price":499710},{"date":"1396/05/05 11:50","price":499750}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398