پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
502900
بیشترین: 
505100
قیمت آبشده بنکداری در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503800 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":502900},{"date":"1396/05/05 12:10","price":503100},{"date":"1396/05/05 12:20","price":503500},{"date":"1396/05/05 12:30","price":503400},{"date":"1396/05/05 12:40","price":503600},{"date":"1396/05/05 01:40","price":503900},{"date":"1396/05/05 11:30","price":504100},{"date":"1396/05/05 11:40","price":504700},{"date":"1396/05/05 11:50","price":504600},{"date":"1396/05/05 12:00","price":503700},{"date":"1396/05/05 12:20","price":503600},{"date":"1396/05/05 12:30","price":503900},{"date":"1396/05/05 01:20","price":504400},{"date":"1396/05/05 01:30","price":504600},{"date":"1396/05/05 01:40","price":504900},{"date":"1396/05/05 02:00","price":505100},{"date":"1396/05/05 02:10","price":504800},{"date":"1396/05/05 02:40","price":504400},{"date":"1396/05/05 03:10","price":504500},{"date":"1396/05/05 03:30","price":504700},{"date":"1396/05/05 03:40","price":504500},{"date":"1396/05/05 03:50","price":504700},{"date":"1396/05/05 04:05","price":504600},{"date":"1396/05/05 04:20","price":504200},{"date":"1396/05/05 04:30","price":504300},{"date":"1396/05/05 04:40","price":504200},{"date":"1396/05/05 04:50","price":504300},{"date":"1396/05/05 05:00","price":504400},{"date":"1396/05/05 05:20","price":504300},{"date":"1396/05/05 05:40","price":504200},{"date":"1396/05/05 05:50","price":503700},{"date":"1396/05/05 06:00","price":504000},{"date":"1396/05/05 06:10","price":503900},{"date":"1396/05/05 06:30","price":504000},{"date":"1396/05/05 07:10","price":503600},{"date":"1396/05/05 07:20","price":503500},{"date":"1396/05/05 07:30","price":503400},{"date":"1396/05/05 07:40","price":503800},{"date":"1396/05/05 07:50","price":503900},{"date":"1396/05/05 08:00","price":503800},{"date":"1396/05/05 08:10","price":503600},{"date":"1396/05/05 08:20","price":503500},{"date":"1396/05/05 08:30","price":503600},{"date":"1396/05/05 08:40","price":503500},{"date":"1396/05/05 09:00","price":503100},{"date":"1396/05/05 09:10","price":503300},{"date":"1396/05/05 09:20","price":503700},{"date":"1396/05/05 09:30","price":503600},{"date":"1396/05/05 09:50","price":503500},{"date":"1396/05/05 10:00","price":503600},{"date":"1396/05/05 10:10","price":503800},{"date":"1396/05/05 10:20","price":503600},{"date":"1396/05/05 10:30","price":503700},{"date":"1396/05/05 11:10","price":503800},{"date":"1396/05/05 11:20","price":503900},{"date":"1396/05/05 11:40","price":503700},{"date":"1396/05/05 11:50","price":503800}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398