پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
505150
بیشترین: 
507450
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 505850 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":505700},{"date":"1396/05/05 12:10","price":505750},{"date":"1396/05/05 12:20","price":506000},{"date":"1396/05/05 12:30","price":505950},{"date":"1396/05/05 12:40","price":506050},{"date":"1396/05/05 01:40","price":506200},{"date":"1396/05/05 11:10","price":506850},{"date":"1396/05/05 11:20","price":506700},{"date":"1396/05/05 11:30","price":506850},{"date":"1396/05/05 11:40","price":507450},{"date":"1396/05/05 11:50","price":507300},{"date":"1396/05/05 12:00","price":506450},{"date":"1396/05/05 12:10","price":506600},{"date":"1396/05/05 12:30","price":506650},{"date":"1396/05/05 12:50","price":506600},{"date":"1396/05/05 01:20","price":506550},{"date":"1396/05/05 01:30","price":506700},{"date":"1396/05/05 01:40","price":507050},{"date":"1396/05/05 02:00","price":507150},{"date":"1396/05/05 02:10","price":506900},{"date":"1396/05/05 02:20","price":506850},{"date":"1396/05/05 02:40","price":506450},{"date":"1396/05/05 03:10","price":506550},{"date":"1396/05/05 03:30","price":506750},{"date":"1396/05/05 03:40","price":506550},{"date":"1396/05/05 03:50","price":506800},{"date":"1396/05/05 04:00","price":506750},{"date":"1396/05/05 04:05","price":506700},{"date":"1396/05/05 04:20","price":506250},{"date":"1396/05/05 04:30","price":506350},{"date":"1396/05/05 04:40","price":506300},{"date":"1396/05/05 04:50","price":506350},{"date":"1396/05/05 05:00","price":506450},{"date":"1396/05/05 05:20","price":506350},{"date":"1396/05/05 05:30","price":506400},{"date":"1396/05/05 05:40","price":506200},{"date":"1396/05/05 05:50","price":505700},{"date":"1396/05/05 06:00","price":506050},{"date":"1396/05/05 06:10","price":505950},{"date":"1396/05/05 06:30","price":506050},{"date":"1396/05/05 06:50","price":506000},{"date":"1396/05/05 07:00","price":506050},{"date":"1396/05/05 07:10","price":505700},{"date":"1396/05/05 07:20","price":505500},{"date":"1396/05/05 07:40","price":505850},{"date":"1396/05/05 07:50","price":505950},{"date":"1396/05/05 08:00","price":505850},{"date":"1396/05/05 08:10","price":505650},{"date":"1396/05/05 08:20","price":505550},{"date":"1396/05/05 08:30","price":505650},{"date":"1396/05/05 08:40","price":505600},{"date":"1396/05/05 08:50","price":505500},{"date":"1396/05/05 09:00","price":505150},{"date":"1396/05/05 09:10","price":505350},{"date":"1396/05/05 09:20","price":505750},{"date":"1396/05/05 09:30","price":505650},{"date":"1396/05/05 09:50","price":505550},{"date":"1396/05/05 10:00","price":505650},{"date":"1396/05/05 10:10","price":505850},{"date":"1396/05/05 10:20","price":505650},{"date":"1396/05/05 10:30","price":505750},{"date":"1396/05/05 11:10","price":505850},{"date":"1396/05/05 11:20","price":505950},{"date":"1396/05/05 11:40","price":505800},{"date":"1396/05/05 11:50","price":505850}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398